MartinJan.NL geeft een levensbeschouwing volgens Martin Jan van Dalen
 
Privé
Mar10e
Uberbach
Kiek - dagboek
Politiek


algemeen
politiek.nl
politiekejongeren.nl
republiek NL
Republikeinen
NRG
RMP
vlnr:
SP
GroenLinks
D66
PvdA
Christenunie
CDA
LN
VVD
LPF
SGP
overheid:
Koninklijk Huis
regering.nl
Tweede Kamer
 

C.L.O.N.E.S.

Maandag 6 januari 2003

Met vrome gezichten en schijnheilige blikken vertellen onze politici dat het klonen van mensen onetisch is. Balkenende vertelt ons dat hij zich zou schamen "als hij in een land zou leven waar het klonen van mensen niet zou worden aangepakt". Hij leeft er niet, maar hij steunt wel een land dat het niet zo nauw neemt...

Laat me een verhaal vertellen van de Amerikaanse SuperGeheime Dienst (ASSS - daar heeft echt nog nooit iemand van gehoord!!!), en hoe ethisch zij te werk gaan...

In het najaar van 1957 werd er een onderzoek ingesteld naar het verkrijgen van de Amerikaanse Super Soldaat (ASS - American Super Soldier). Het doel sprak voor zich, maar de methode hoe daartoe te komen was nog onduidelijk.
Men dacht dat een teeltplan van 3 generaties lang gecontroleerde genenvermenging de loyale onverwoestbare vechtersbaas zou fabriceren, met een potentieel om een heel elitecorps te kunnen broeden. Een leger van Super Gezonde Amerikaanse Mannen en Vrouwen, in de bloei van hun leven werden naar een in artificiele grotten verborgen supergeheime locatie gebracht, in de onherbergzame omgeving van Area 51. Hier werden deze vrijwilligers tot het fokken van de ASS gebracht. Honderden baby's werden geboren en tot in de jaren 70 opgeleid en begeleid tot kille moordmachines. Het enige probleem was dat deze wezens niet tot liefde in staat waren, en zich zelfs in de jaren 80 en daarna niet konden of wilden voortplanten. Het project, genaamd C.L.O.W.N.S. (Creating Living Organisms With Natural Sperm), was tot mislukken gedoemd.

Toen in de zeventiger jaren klonen een steeds, in de toen nabije toekomst, aannemelijker alternatief leek te worden, besloot de ASSS om zich toe te leggen op deze techniek. In 1978 werd, na het afsluiten van C.L.O.W.N.S., het project C.L.O.N.E.S. (Creating Life Of Non Ethical Sort) gestart waarvoor de destijds meest vooraanstaande én omstreden wetenschappers op genetisch, biologisch en biochemisch vlak werden geronseld. In eerste instantie was de opdracht was het maken van de "Cell Son" (een anagram van 'clones'), de zoon uit de cel, maar het verkrijgen van deze techniek was uiteindelijk alleen vereist voor het creëren van de ASS.
Eén van deze wetenschappers was de fransman Claude Vorilhon, een voormalig coureur en sportjournalist. Hij kreeg uiteindelijk de leiding over het project, maar toen halverwege de jaren 90 de ASSS te maken kreeg met bezuinigingen en de onderzoeken moesten worden gefinancieerd uit commerciële activiteiten, werd besloten gebruik te maken van de perfecte dekmantel waar Vorilhon al jaren aan had gewerkt: de 'Raëlian Revolution'. Zo werd Clonaid een feit, en de eerste kloon-expirimenten op mensen werden gedaan, met goedkeuring van de proefdieren zelf, op kosten van nietsvermoedende stellen, maar geheel in dienst van de Amerikaanse Suprematie. Bepaalde bronnen vermoeden zelfs dat het hele UFO verhaal in 1947 is opgezet om de dekmantel voor iemand als Vorilhon desnoods 50 of 100 jaar later te kunnen waarborgen. Persoonlijk vind ik dat wat ver gezocht. Het lijkt mij aannemelijker dat er écht vliegende schotels bestaan...

Tegenwoordig vliegen we zeer veilig naar de andere kant van de wereld in minder dan een dag. Honderd jaar geleden had nog nooit iemand gevlogen zoals wij nu in een vliegtuig stappen (dit kan ik nu nog zeggen want in december a.s. is het precies honderd jaar).
Klonen is een techniek die bestaat, en die gebruikt zàl gaan worden. Gelul over de verwerpelijke kant van deze techniek 'op mensen' (waarom mag het dan wel op dieren?) is nu al achterhaald, want er zullen altijd mensen zijn die, goed- dan wel kwaadwillens, ervan zullen profiteren. En men zal de nadelen ervan ervaren. Zoals het een kwestie van tijd is voor de eerste atoombom, waarvan de techniek ook beschikbaar is, door een terrorist wordt geplaatst en tot ontsteking zal worden gebracht. We hebben ruim 50 jaar hier in betrekkelijke vrede geleefd, juist onder de dreiging van deze atoomwapens, maar er hebben ook mensen onder geleden. En dat zal weer gebeuren.

Ik vraag me regelmatig af of het niet een geweldige ervaring zou zijn om mezelf als mijn zoon op te voeden. Wat me er van tegenstaat is de gedachte dat ik wel erg van mezelf moet houden als ik dat een prettige gedachte zou vinden. Toch heb ik geen enkel argument gevonden wat mij tegen het klonen zou kunnen keren.
Edoch, er is niets mooiers (dunkt mij, als het gaat om je eigen voortplanting) dan een kind krijgen met de partner van je keuze, om beide genen te laten vermengen in een nieuw schepsel, die van beide de helft heeft. En laat iemand dàt maar eens weerleggen!

 
Archief
martinjan.nl
claus
nawijn
clones
broeikas