MartinJan.NL geeft een levensbeschouwing volgens Martin Jan van Dalen
 
Privé
Uberbach
Kiek - dagboek
Politiek


algemeen
politiek.nl
politiekejongeren.nl
republiek NL
Republikeinen
NRG
RMP
vlnr:
SP
GroenLinks
D66
PvdA
Christenunie
CDA
LN
VVD
LPF
SGP
overheid:
Koninklijk Huis
regering.nl
Tweede Kamer
 

Broeikaseffect

Dinsdag 24 juni 2003

Regelmatig bereiken mij berichten via het internet, voornamelijk via de prachtige site van Noorderlicht, over de (voor-)geschiedenis van de wereld, en haar nabije toekomst (specifiek doel ik op rapporten en artikelen over het broeikaseffect). Toch kan ik deze twee niet met elkaar rijmen, vooral niet de berichtgeving over de klimaatsveranderingen door broeikasgassen en over het ozogat, dat deze zouden leiden tot de destructie van onze planeet en al wat daarop leeft.

Vanmorgen las ik dit artikel, en moest toen weer relativeren hoe kort onze industriële revolutie eigenlijk aan de gang is. Wat is 150 jaar als je je probeert voor te stellen hoe lang 23 miljoen jaar is? Hoe kunnen wij mensen zo arrogant zijn om te denken dat wij de wereld kunnen vernietigen? Dat wij met al onze armzalige atoombommetjes de aarde 50 keer kunnen verpletteren? Dat wij een ozongat kunnen maken dat al het leven op de planeet onmogelijk maakt? Vooral als je beschouwd dat in de laatste 100 miljoen jaar (!) minstens 3 planetoïden zijn ingeslagen die 40% tot 70% van al het leven zouden kunnen hebben uitroeien en dat deze ons überhaupt de kans hebben gegeven om te kunnen bestaan als overheersend zoogdier.

Het enige dat wij mensen kunnen uitroeien is ons mensen, wijzelf - onszelf. En met wat pech slepen we een aantal diersoorten mee in onze ondergang, misschien wel tot 90% van al het leven, maar dat is niet minder geweldadig dan het natuurlijke verloop der omstandigheden. Ik geloof niet dat de mensen krachtiger kunnen zijn als natuurgeweld op kleine en grote schaal (zoals tornado's, vulkanisme, vloedgolven, aardbevingen en zwarte gaten, big bangs, allesveslindende exploderende zonnen). Het is onvermijdelijk, en dat zal het ook altijd blijven, dat er diersoorten uitsterven, en dat anderen zullen ontstaan. Panda-beren die hun bestaansrecht alleen maar krijgen door het leven in dierentuinen, daarvan kan je de mensheid niet de schuld geven; ze konden zich niet aanpassen aan hun veranderende omgeving. Ze zullen toch een keer uitsterven, zoals alles ooit tot een eind komt.

Natuurlijk kleven er nadelige gevolgen aan het verhogen van de concentratie broeikasgassen in onze atmosfeer op korte termijn. Ongetwijfeld zal het zeeniveau stijgen en zal Nederland voor de helft onder water lopen en onbewoonbaar worden. Maar er zal weer een nieuw evenwicht ontstaan, misschien wel met meer warme gebieden op aarde. Lekker zonnen op het tropische strand bij Lochem... Wie kan daar nu tegen zijn?

 
Archief
martinjan.nl
claus
nawijn
clones
broeikas