SONGFESTIVAL 2004


klik hier voor leader-animatie

klik hier voor montage_bumper animatie
(is ook een 2 seconde versie van)

het scorebord voor de finale (met 10 deelnemers)


beloproep met 4 overgebleven kandi's


naamtitelbalkje


beloproep met alle 6 kandi's (of 2 x 5 in de finale)


beloproep per kandidaat